Flakulla Skogsgård

Cecilia och Rolf Rooth

Maskiner/Redskap

Med vår skördare (Timberjack 870 B) och skotare (Timberjack 810 B) utför vi gallring och mindre slutavverkningar. Maskinerna är små, smidiga och avsedda för stickvägsgående gallring.

 

Om önskemål finns stämplar vi hela beståndet för hand före gallring för att kunna ta bort dåliga träd som inte syns från hytten. Till exempel träd med sprickor och sprötkvistar som är vända från stickvägen.

 

Vid gallring strävar vi efter att lägga så mycket som möjligt av riset i stickvägen för att förhindra skador på rötter och rothalsar.

 

 

Vi kör uteslutande på timpris och ej på ackord.
Kontakta oss gärna för prisuppgifter!

Flakulla, 370 45 Fågelmara Tel: 0455-36 71 42 mobil: 0708 86 71 42