Flakulla Skogsgård

Cecilia och Rolf Rooth

Kurser

Vi som bor på Flakulla Skogsgård är intresserade av mycket och har lång erfarenhet av att driva en skogsgård med
allt vad det innebär av praktiskt arbete.

 

Cecilia är säkerhetsombud på Södra och
har varit med och startat upp studiecirklar i att ta motorsågskörkortet.

 

Vi har kurser i:

  • Ekskogsskötsel
  • Motorsågskörkort
  • Röjsågsutbildning
  • Bindning av dörrkransar
  • Granrisbockar
  • Tillverkning av grillkol

                           

Om du är intresserad av någon av våra kurser kontakta oss

Flakulla, 370 45 Fågelmara Tel: 0455-36 71 42 mobil: 0708 86 71 42