Flakulla Skogsgård

Cecilia och Rolf Rooth

Flodkräftor

Att odla kräftor är för oss en rolig och spännande hobby.
Vi har grävt 4 stycken dammar på fastigheten där vi odlar flodkräftor.

 

Att fiska kräftor i augustinattens mörker med endast ficklampa och sina egna händer som verktyg kräver en snabb och orädd person. Att slänga ut kräftmjärdar, sitta, njuta och vänta på en av våra öar på att kräftorna ska gå i burarna kräver inte så mycket engagemang.

 

Är du intresserad att köpa våra flodkräftor kontakta oss.

Flakulla, 370 45 Fågelmara Tel: 0455-36 71 42 mobil: 0708 86 71 42