Flakulla Skogsgård

Cecilia och Rolf Rooth

Flakulla Kolugn/Kol

Flakulla kolugn är byggd 1943 av Hilmer Holgersson och restaurerades år 2000 av Östra Blekinges hembygdsförening och familjen Rooth.
Ugnen byggdes under andra världskriget då det var stor efterfrågan på kol och ved. Kolet användes då till gengas, energiändamål och till industrin. Varvet i Karlskrona förbrukade stora mängder kol och de betalade 3,50-5 kronor hektolitern.

I Flakullas kolugn går det in 35 kubikmeter ved. Den ska vara kapad i enmeterslängd
och bör vara torr. Vi använder endast ved av lövträd till vårt grillkol. Björk, ask och bok
ger den bästa grillkolen.


Processen att kola tar 1½ - 2 dygn. Därefter måste ugnen svalna en vecka innan vi kan öppna den och börja packa kolet i säckar.

Vi tillverkar grillkol av hög kvalité i ugnen. Endast prima lövved används och resultatet blir grillkol med ett mycket högt bränslevärde, som är lätt att tända, ryker lite och glöder länge.

 

Vårt grillkol säljs hemma på gården, Björkenäs camping samt hos en del gårdsbutiker i närområdet.

Kontakta oss för mer information och priser.

Flakulla, 370 45 Fågelmara Tel: 0455-36 71 42 mobil: 0708 86 71 42