Flakulla Skogsgård

Cecilia och Rolf Rooth

Aktuellt

11 december

Hugg din egen julgran

v3 2012 Motorsågsutbildning

Flakulla Granar

 

Hugg din egen gran!

Återkommer nästa jul
Hälsningar Tomten
Försäljning av: Honung, Dörrkransar, Björkved m.m.
Välkomna!

Flakulla, 370 45 Fågelmara Tel: 0455-36 71 42 mobil: 0708 86 71 42