Flakulla Skogsgård

Cecilia och Rolf Rooth

Vad är Flakulla skogsgård

1

I nordöstra Blekinge ligger Flakulla lite för sig själv, i ett spännande område som karaktäriseras av flacka stenhallar och omväxlande löv- och barrskogar.

Här finns många lämningar från en tidigare mer intensivt utnyttjande av markerna, alltifrån resta stenar, uråldriga rösen till en lite modernare kolugn och källargrunden från en gammal affär, där vi byggt upp en knuttimrad stuga som ska bli kurslokal.

I den här omväxlande miljön är det naturligt att vårt företag satsar på en mångfald av verksamheter.

Naturens förutsättningar har skapat grunden, och vår fantasi och erfarenhet har gett oss förutsättning till en bärkraftig skogsgård.


Hos oss kan du:

  • handla den allra bästa grillkolen från vår gamla kolugn från 40-talet
  • hugga din egen julgran eller hämta en som vi valt speciellt för dig
  • köpa ved som vi huggit enligt dina önskemål från flera olika trädslag
  • köpa exklusiva flodkräftor som vuxit i dammar med grusbotten
  • övernatta i en restaurerad källarstuga utan el med hög mysfaktor
  • handla sågat virke från gårdens varierade sortiment av både barr- och lövträdslag
  • deltaga i motorsågskurser
Flakulla, 370 45 Fågelmara Tel: 0455-36 71 42 mobil: 0708 86 71 42